Swedish Perch Open 2023Regler (Swedish Perch Open 2023)

Regler Swedish Perch Open 2023


   •  Fisken ska rapporteras vid fångsttillfället! Man får ej dröja. 
   •  Abborren ska mätas mot mätbräda med sk. stopp och fotograferas rakt ovanfrån. Endast en hand på fisken men helst ingen. Ingen del av handen får vara vid huvud eller stjärtspole. Fisken får inte sträckas varken i mundelen eller stjärtdelen men stjärtfenan får justeras före bild. Skulle sträckning misstänkas diskvalificeras fisken och deltagaren riskerar avstängning från tävlingen. I övriga fall av felhantering dras minimum två cm av alt diskas fisken.
   •  Endast rapportering via Fishy Live appen accepteras. Det går endast att registrera fisk via Fishy Live Appen och appens kamerafunktion, bilder från övriga gallerier går ej att registrera.
   •  Fisken ska alltid ha munnen till vänster på mätbrädan och magen nedåt, alla cm-mått måste synas tydligt. Alla cm avrundas nedåt! Dvs 49,5 är 49 cm.
   •  En individ får endast räknas en gång, s.k. återfångster får ej registreras!
   •  Vid isfiske i minusgrader får fisken ej ligga i snö eller is och fisken ska alltid ösas med vatten.
   •  Totalt räknas de 10 längsta abborrarna per person!
   •  Minimimått 40 cm.
   •  Tävlingstid 17:e december 2022 till 31:a oktober 2023, endast fisk fångad i svenska vatten kan anmälas!
   •  Tillåtna fiskemetoder är: Pimpel, haspel samt spinn- och flugfiske (ej trolling) från land eller båt!
   •  Endast artificiella beten tillåtna.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att vid anledning och när som helst ändra eller lägga till regler!

Tävlingens huvudsponsor är Armada Tackle samt Rapala.

sv_SESvenska
Rulla till toppen