SPT Delkonkurranse 1 NederstRegler (SPT delkonkurranse 1 nederst)

1. Generelt
2. Delkonkurranse
3.Kopp og poeng
4. Varsling
5. Fotografering
6. Fangst og rapportering
7. Tillatte fiskemetoder
8. Sikkerhet
9. Tidsplan og tider
10. Annet

1. Generelt

1:1 - Brudd resulterer i diskvalifikasjon

Dersom deltakere bryter reglene, kan konkurranseledelsen enstemmig vedta diskvalifikasjon og ekskludere laget. Diskvalifikasjonen gjelder både delkonkurransen og cupen. Inhabilitet kan ikke påklages.

Dersom det skulle oppstå mistanke om juks eller svindel under delkonkurransene, skal det umiddelbart meldes til konkurranseledelsen. Det mistenkte jukset skal dokumentert i form av foto- eller filmdokumentasjon. Som konkurranseledelsen trenger dokumentasjon som beviser det påståtte jukset for å kunne ta avgjørelser.

Avgjørelser om diskvalifikasjon tas per konkurransedag og saken avsluttes på stedet samme dag.

1:2 - Fellesstart
Fellesstart gjelder for alle deltakende lag. Det er ikke tillatt å gå til et annet sted hvor båten ligger og begynne å fiske der eller å hente båten og "sti" etter start og gå til annet vann enn dagens konkurransevann. Dette er fordi «lik for alle» er regelen som gjelder.

2. Delkonkurranse

2:1 - Total lengde beregnes på de 5 lengste sittebenkene

De 5 lengste sitteplasser vil telle mot sluttresultatet for et lag. Hvis laget fanger mer enn det, teller fortsatt kun de fem lengste mot den totale lengden.

Dersom to eller flere lag har samme totallengde ved slutten av konkurransen, vil den lengste registrerte abboren fungere som "sparkfisk", dvs. laget med lengst abbor vinner. Dette kan gjentas til det er mulig å skille mellom lagene.

 

2.2 – Kontrollere
Arrangøren har rett til å stille med kontrollører til hver delkonkurranse, arrangøren har også fullmakt til å plassere kontrollørene i båter etter eget valg i løpet av konkurransedagen.

Hvis et lag har en inspektør i båten sin, må de være forberedt på å bli intervjuet og fotografert. Materialet vil bli brukt til markedsføringsformål for den svenske abborturneringen.

3. Beger og poeng

3:1 - Cup

Cupen består av 4 delkonkurranser på forskjellige steder i Sverige.

3:2 - Cupseier
Laget med flest poeng etter at alle konkurranser er fullført vinner den cupen. Lagene kan maksimalt godskrive de innsamlede poengene fra 3 delkonkurranser, noe som betyr at høyest mulig poengsum for cupen er totalt 60 poeng. * dersom flere lag får samme poeng, se punkt 3.3A

3.3 - Ved uavgjort etter endt tur
Deretter gjelder følgende trinn i henhold til trinn A, B og C, se nedenfor:

A) Ved like poengsum mellom to eller flere lag, vil 4. del av konkurransen inkluderes i sluttresultatet. Den oppnådde plasseringen fra 4. heat vil generere ekstra poeng for finalebordet. Dette for å premiere alle deltakende lag som stiller opp i alle konkurranser.

B) Hvis poengstillingen fortsatt er den samme etter 3,3 A, vil den skilles ut ved å sammenligne det respektive lagets lengste fisk registrert i cupen. Dette kan gjentas til det er mulig å skille lagene.

C) Hvis det fortsatt er like poeng, gjenstår det et "punktkast" i henhold til reglene for trekningen. Informasjon er tilgjengelig hvis dette øyeblikket inntreffer.

3:4 - Poeng
Alle lag som deltar i delkonkurransene får minst 1 cuppoeng. Dersom et lag er med i alle delkonkurranser, får laget minst 3 cuppoeng (se punkt 3.2).

I følge tabellen under er det beskrevet hvordan poengsystemet er bygget opp per delkonkurranse.

1. = 20 poeng
2. = 17 poeng
3. = 15 poeng
4. = 13 poeng
5. = 11 poeng
6. = 9 poeng
7. = 7 poeng
8. = 5 poeng
9. = 4 poeng
10. = 3 poeng
11. = 2 poeng
12. – 50. = 1 poeng

4. - Varsling

4:1 - Varsling

Påmelding gjøres under fanen "Registrering" på www.spt.nu
Når vi har mottatt din påmelding vil informasjon om betaling og annen informasjon samt din unike bookingkode bli sendt. Bestillingskoden legges så inn under betalingen som skjer via swish (se punkt 4:7).

4:2 - Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgift per lag og konkurranse er 750 SEK.

4:3 - Lag og antall deltakere
Hvert lag skal ha en båt og bestå av mellom 2 og 3 medlemmer.

4:4 - Alle deltakere må være registrert med fullt og riktig navn
Navnet som legges inn i påmeldingen må samsvare med navnet på ID-kortet ditt, da mulige kontroller kan foretas av konkurranseledelsen i forbindelse med konkurransedagen.

4:5 - Endring av lagnavn
Endring av lagnavn er tillatt frem til lagets første deltagelse i cupen. Navneendringer kan kun skje én gang i løpet av cupen.

4:6 – Bytte av deltakere
Før hver delkonkurranse kan ett lagmedlem byttes ut. Se i henhold til kravene nedenfor.

   • 

  2-manns lag: I et 2-manns lag skal alltid minst 1 person fra den opprinnelige påmeldingen delta.


   • 

  3-manns lag: I et 3-manns lag skal alltid minst 2 fra den opprinnelige påmeldingen delta.


4:7 - Betaling
Vi aksepterer kun forskuddsbetaling. Betaling skjer via swish: 123-1676808.
Ikke glem å oppgi bestillingskoden når du betaler, ellers kan vi ikke behandle betalingen din!

Etter at betalingen er gjennomført og registrert, vil en bekreftelsesmail bli sendt til den spesifiserte e-postadressen som ble oppgitt ved registrering av laget.

4:8 - Innsjekking før konkurranse
Laget melder seg på ved innsjekk på konkurransedagen.
Når innsjekkingen er fullført betyr det at laget har akseptert konkurransereglene., innsjekkingstidene er 06:30-07:45.

Lag som ikke har sjekket inn før 07:45 vil bli fjernet fra konkurransen og kan ikke delta.

5. - Fotografering

5:1 - Fishy Live konkurranseapp
All rapportering skjer via FISHY LIVE-appen. Det kreves to bilder for godkjent rapport, et målebilde av fisken og et poseringsbilde.
Mobilkameraet er det eneste kameraet som er tillatt under konkurransene.

For informasjon og lenke til appen, bruk følgende: https://www.fishy.nu/index.php/app

Alle deltakende lag bruk appen for registrering og deltakelse i den svenske abborturneringen.

 
5:2 - Visning av bilder
Lagene har ansvar for at bilder som er påmeldt til delkonkurransen er tilgjengelig og skal ved behov fremvises etter mulige tekniske problemer med rapporteringen, ved protester eller der konkurrerende lag og konkurranseledelse ikke er enige om at registrert totallengde.

5:3 - Fotograferingsfangst
Fisken skal fotograferes mot konkurransens målebrett, bildet må følge disse trinnene for å bli godkjent og registrert:

   • 

  Fiskene munnen skal være tydelig plassert mot 0 på målebrettet og halefinnen skal være plassert mot det største tallet


   • 

  Ved fotografering skal hele målebrettet være synlig.


   • 

  Bare en hånd kan legges på fisken ved måling, fiskens "fargedekning" med hensyn til striper og finner skal være godt synlig.


   • 

  Fangster der bildene ikke kan verifiseres vil bli fjernet fra konkurransen.


5:4 - Bildemateriale
Når du sender inn fangebilder, gir du arrangøren rett til å bruke dem til markedsføringsformål.

 

6. - Fangster og rapportering

6:1 - Alle fangster skal være catch & release

Fisken skal tilbake til vannet umiddelbart etter at måling og fotografering er gjennomført, for å utsette fisken for minst mulig stress. Vi ser helst at det også brukes gumminett.

INGEN UTGIVELSE, INGEN HERLIGHET

6:2 - Minimumsgrense er 25 cm
Fisk under 25 cm er ikke konkurransefisk, så jakt på større.

6:3 - Fisken er målt i hele cm
Vi godtar ikke halve centimeter, kun hele centimeter. Halefinnen må berøre linjen for å telle opp. Det er lov å holde halefinnen sammen.

 

7. - Tillatte fiskemetoder

7:1 - Kun spinn og hjul er tillatt
Vi tillater ikke levende eller dødt agn, fiske, trolling eller lange snører. Drifting er kun tillatt med en snurrende snelle.

7:2 - Kun én aktiv stang per deltaker
Du kan selvsagt ha med deg flere stenger, men du kan bare bruke én av gangen.

7.3 Fiskedam
Det er lov å "sumpe" fisken under konkurransene. Dette for å minimere stress på fisken og holde den rolig. Fisken kan imidlertid bare oversvømmes i én time.


8. - Sikkerhet

8:1 - All deltagelse er på eget ansvar

Arrangøren er ikke ansvarlig for ulykker og skader på personer og utstyr som kan ramme deltakerne under konkurransen og i forbindelse med konkurransen, dette inkluderer også 3. part. Ved å sjekke inn godkjenner lagkapteinen dette på vegne av laget sitt.

8:2 - Nøkternhet
Alle deltakere skal være edru under alle stadier av konkurransen. Deltakere som opptrer beruset vil bli avhørt og kan føre til at hele laget blir diskvalifisert. Avgjørelser tas på stedet samme dag.

8:3 - Selvkontroll
Mobiltelefoner og sikkerhetsutstyr må kontrolleres selv. Ikke-godkjent sikkerhetsutstyr vil føre til at laget ikke får delta i konkurransen, så vær forsiktig med utstyret.

8:4 - Oppdriftsplagg
En fungerende redningsvest eller redningsdrakt skal brukes under hele konkurransen. Ved avstigning er det greit å ta dette av. Alle flyteplagg skal vises til konkurranseledelsen før start. Hvis et lagmedlem ikke har på seg flyteanordning eller tilsvarende, diskvalifiseres hele laget.

8:5 - Dødsgrep
På motorene som har dette er teamet ansvarlig for at dette fungerer og brukes under konkurransen.

8:6 - Avstanden mellom båtene
Avstanden mellom båtene skal være minst 2 kastelengder, ca 40-50 meter. Så respekter hverandre ute på vannet. Ved problem eller konflikt angående dette punktet gjelder regel 1:1.

9. Tidsplan og tider

9:1 - Samling og start

Innsamling og start av konkurransen skjer til fastsatt tid og sted for gjeldende delkonkurranse. Påmelding av lag må skje senest kl 07:40 på stedet til konkurranseledelsen.

Kapteinmøtet finner sted kl 07:45, hvor løpsledelsen informerer om nødvendig informasjon.

 

Fellesstart er 08:00 og da skal alle båter i konkurransevannet. Løpsledelsen ønsker at båter med de største motorene skal plasseres i front. Dette for å minimere risikoen for at vannet blir overfylt og at det blir mange forbikjøringer på kort avstand i forbindelse med start.

9:2 - Prisutdeling
Premieutdelingen skjer umiddelbart etter at konkurransen er ferdig og samlet ca. 16:45
I forbindelse med COVID-19-pandemien har arrangøren mulighet til å informere deltakende lag om plasseringer via nettsiden www.spt.nu.
Dette for å redusere folkemengder og spredning.

 

9.3 – Dispensasjon ved målstreken¨

Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av konkurransen. Dersom dette skjer skal konkurranseledelsen informeres umiddelbart og hver sak vil bli vurdert individuelt. Det kreves en godkjenning av konkurranseledelsen, ellers gjelder regelen "9:4 - Slutt & sen ankomst".

9:4 – Slutt på delkonkurransen & sen ankomst
Konkurransen er over kl 16:00, alle båter skal være tilbake i mål og informere løpsledelsen om dette.

Båter som ankommer etter kl. 16.00 vil bli straffet. Hvert minutt etter 16:00 vil resultere i en tapt plassering. Eksempel: 10 minutter forsinket = 10 tapte plasser i konkurransen.

9:5 - Prøvefiske før konkurranse
Test gjerne fisk før konkurransen. Vi har ingen forbud mot det. Fiske er gøy.

10. Diverse

10:1 - Overskuddsskatt

Eventuell gevinstskatt betales av vinneren.

10:2 - Ingen refusjon
Betalingen er bindende og kan ikke refunderes.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen