Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 20-21

112 cm

Johan Lindström (Team Dundee Fishing)


2020-12-10 16:21:22
©2020 Fishy Tech Sweden AB och Team Dundee Fishing. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.