Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 20-21

100 cm

Michael Hallin (Team Dundee Fishing)


2020-12-21 10:11:04
©2020 Fishy Tech Sweden AB och Team Dundee Fishing. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.