Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 20-21

97 cm

Johan Lindström (Team Dundee Fishing)


2020-12-19 11:04:26
©2020 Fishy Tech Sweden AB och Team Dundee Fishing. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.