Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 69 cm

Rickard Karlsson (Team Jägers)


2021-05-22 16:28:24
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Jägers). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.