Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 70 cm

Jonas Johansson (Team Jägers)


2021-07-24 11:44:46
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Jägers). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.