Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 89 cm

Jonas Johansson (Team Jägers)


2021-06-04 16:34:20
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Jägers). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.