Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 65 cm

Katrin Blücher (Team Blücher/Josefsson)


2021-07-03 14:45:14
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Blücher/Josefsson). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.