Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 83 cm

No name (Team Blücher/Josefsson)


2021-07-03 16:41:31
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Blücher/Josefsson). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.