Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 67 cm

Johannes Blücher (Team Blücher/Josefsson)


2021-07-09 19:00:03
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Blücher/Josefsson). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.