Swedish Ice Pike Open 2021-2022Regler (Swedish Ice Pike Open 2021-2022)

Huvudsponsor IFISH BIOS 

   •  Lagtävling gädda, 1-3 person per lag!
   •  Avgift 200 kr per lag!
   •  Fiska var du vill i hela Sverige
   •  Catch and release.
   •  Minimimått 90 cm.
   •  Fem längsta gäddorna räknas
   •  Laget måste fiska ihop, får alltså inte vara på eller rapportera från olika vatten samma dag
   •  Laget måste inte vara fulltaligt vid varje fisketillfälle
   •  Tävlingstid 1 dec- 30 april
   •  Godkända redskap spö och rulle (ej angeldon)
   •  Max 8 spön per person i laget
   •  Fisk fångad vid temp under -10 celsius får ej registreras (gentlemens agreement)
   •  Gäddan mäts LIGGANDE PLANT, ej hängande i vinkel, med mjukt underlag (viktigt gäddor liggande på snö eller is underkänns) med separat mätverktyg med ”stopp” OBS mattors egna måttdekaler är INTE godkända. Det ska tydligt framgå att fiskens läpp ligger mot stoppet!
   •  Fisken skall ligga med huvudet åt vänster och buken neråt!
   •  Fisken och fiskens ögon måste vätskas vid minusgrader under mätning.
   •  Finns det oklarheter kring anmälda fiskar kan dessa få avdrag i cm eller underkännas helt!
   •  Återfångster får ej anmälas. En enskild individ kan alltså bara anmälas en gång!
   •  Anmälan skall ske snarast och måste göras senast en vecka efter fångst
   •  Tänk på säkerheten! Gå inte ut på is utan isdubbar, säkerhetslinor och någon form av flytoverall/ väst/ torrdräkt!
   •  OBS ändringar eller tillägg i regler kan ske under tiden tävlingen pågår om tävlingsledningen (Fishy Tech) anser att så måste ske!

Allt tävlande sker på egen risk, arrangören förutsätter att alla tävlande följer lagstiftning och lokala fiskeregler samt ombesörjer erforderliga tillstånd och fiskekort! Ev. vinstskatt betalas av vinnare!

sv_SESvenska
Rulla till toppen