Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

113 cm

Emil Jönsson (Absolut Jättegädda)


2021-12-19 13:52:46
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Absolut Jättegädda). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.