Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

90 cm

Lars-Olof Jönsson (Absolut Jättegädda)


2021-12-31 17:16:15
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Absolut Jättegädda). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.