Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

104 cm

Lars-Olof Jönsson (Absolut Jättegädda)


2022-04-02 18:57:30
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Absolut Jättegädda). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.