Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

98 cm

Kjell Wiksten (Team Slaklina)


2021-12-31 11:20:17
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Slaklina). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.