Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

118 cm

Kjell Wiksten (Team Slaklina)


2022-01-28 08:51:35
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Slaklina). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.