Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

112 cm

Kjell Wiksten (Team Slaklina)


2022-03-11 09:36:48
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Slaklina). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.