Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

92 cm

Daniel Leandersson (Team Knivahills)


2022-01-22 10:08:00
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Knivahills). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.