Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

97 cm

Daniel Leandersson (Team Knivahills)


2022-02-02 16:13:21
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Knivahills). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.