Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

117 cm

Daniel Leandersson (Team Knivahills)


2022-03-04 19:09:13
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Knivahills). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.