Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

108 cm

Teo Bomark (Slumpgäddan)


2022-01-04 16:37:03
©2022 Fishy Tech Sweden AB and (Slumpgäddan). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.