Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

104 cm

Henrik Björkegren (Team Gäddmunken)


2021-12-09 17:55:33
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Gäddmunken). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.