Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

115 cm

Kristian Ståhl (Team Gäddmunken)


2022-01-19 23:30:29
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Gäddmunken). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.