Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

118 cm

Kristian Ståhl (Team Gäddmunken)


2022-03-03 12:43:46
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Gäddmunken). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.