Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

108 cm

Kristian Ståhl (Team Gäddmunken)


2022-01-25 17:26:13
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Gäddmunken). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.