Vänern Big Three Trolling Cup!

Contest: Vänern Big Three Trolling Cup!

Lax 85 cm

Jörgen Lundstedt (Team Jl)


2021-05-01 08:54:18
©2021 Fishy Tech Sweden AB and (Team Jl). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.