Vänern Big Three Trolling Cup!

Contest: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 66 cm

Per-Åke Eriksson (Team Permed)


2021-05-08 14:01:01
©2021 Fishy Tech Sweden AB and (Team Permed). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.