Vänern Big Three Trolling Cup!

Contest: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 63 cm

Johannes Blücher (Team Blücher/Josefsson)


2021-05-23 07:08:22
©2021 Fishy Tech Sweden AB and (Team Blücher/Josefsson). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.