Vänern Big Three Trolling Cup!

Contest: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 79 cm

Adam Seger (Segersfiske.se)


2021-05-30 16:48:30
©2021 Fishy Tech Sweden AB and (Segersfiske.se). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.