Vänern Big Three Trolling Cup!

Contest: Vänern Big Three Trolling Cup!

Lax 70 cm

Lars Johansson (Team Gäddbullar)


2021-06-05 19:42:59
©2021 Fishy Tech Sweden AB and (Team Gäddbullar). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.