Vänern Big Three Trolling Cup!

Contest: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 67 cm

Stefan Nilsson (Laxflax)


2021-07-15 14:02:59
©2021 Fishy Tech Sweden AB and (Laxflax). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.