Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 64 cm

Simon Appelgren (Tincaäpplen)


2021-05-13 16:11:42
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Tincaäpplen). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.