Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 70 cm

Tommy Appelgren (Tincaäpplen)


2021-06-28 20:00:50
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Tincaäpplen). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.