Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Lax 70 cm

Viktor Appelgren (Tincaäpplen)


2021-06-28 18:30:16
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Tincaäpplen). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.