Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Lax 67 cm

Tommy Appelgren (Tincaäpplen)


2021-05-29 16:20:36
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Tincaäpplen). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.