Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 69 cm

Tommy Appelgren (Tincaäpplen)


2021-06-26 12:28:51
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Tincaäpplen). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.