Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

96 cm

Pelle Skog (Team Dundee Fishing)


2020-12-10 16:18:38
©2020 Fishy Tech Sweden AB and Team Dundee Fishing. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14