Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

106 cm

Pelle Skog (Team Dundee Fishing)


2020-12-23 11:03:19
©2020 Fishy Tech Sweden AB and Team Dundee Fishing. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14