Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

92 cm

Teo Bomark (Slumpgäddan)


2020-12-23 19:20:13
©2020 Fishy Tech Sweden AB and Slumpgäddan. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14