Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

119 cm

Kjell Wiksten (Team Slaklina)


2021-01-09 17:34:01
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Slaklina. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14