Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

95 cm

Henrik Björkegren (Team Gäddmunken)


2021-01-10 20:04:04
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Gäddmunken. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14