Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

109 cm

Patrik Linander (Team Farsan & Grabben)


2021-01-16 23:20:42
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Farsan & Grabben. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14