Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

95 cm

Per Johansson (Team Gäddekul)


2021-02-08 12:14:34
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Gäddekul. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14