Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

109 cm

Pelle Skog (Team Dundee Fishing)


2021-02-13 21:14:52
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Dundee Fishing. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14