Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

98 cm

Patrik Linander (Team Farsan & Grabben)


2021-02-20 12:47:00
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Farsan & Grabben. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14