Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

100 cm

Oskar Liljeblad (Team Gäddekul)


2021-02-21 13:07:44
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Gäddekul. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14