Swedish Pike Open

Contest: Swedish Ice Pike Open 20-21

102 cm

Kristian Ståhl (Team Gäddmunken)


2021-02-25 20:00:53
©2021 Fishy Tech Sweden AB and Team Gäddmunken. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14